پوشاک ازنیازهای اولیه و اساسی بشر محسوب می شود. درست مثل خوراک، مسکن، امنیت و امثال آن، پوشاک و سیر تحول آن در نظام اجتماعی ایران از جنبه های مختلفی قابل بررسی است که ذکر آن در اینجا ضرورتی ندارد…..

– ما باتوجه به معنی آیناز (ماه قشنگ و زیبا) و البته معنی دیگر (موجب فخر و مباهات ماه) چنین نامگذاری کرده تا به صورتی مایه فخر و مباهات شما عزیزان شویم

آدرس ایران - استان همدان- همدان
ایمیل info@inaaz.ir

فهرست

ارسال رایگان برای سفارشات بالای 5 میلیون تومان خرید